Prečo potrebujeme Foresto®

Súčasné prípravky sa neaplikujú tak často, ako by sa mali

  • 77 % chovateľov, ktorí na svojich domácich miláčikov používajú spot-on prípravky, aplikuje prípravok v priemere iba 3 mesiace v roku1
  • Chovatelia majú tendenciu naťahovať intervaly medzi jednotlivými aplikáciami1
  • Nedodržiavaním ochrany sú zvieratá vystavené riziku prenosu chorôb prenášaných vektormi (najmä blchami a kliešťmi).

Chovatelia chcú jednoduchší spôsob ochrany zvierat

  • Výskum trhu ukázal veľký záujem o prípravky s dlhším trvaním účinku, ktoré by si nevyžadovali pravidelné mesačné aplikácie1

 

1 Skopos: Prieskum uskutočnený online, na ktorom sa zúčastnilo 1500 chovateľov >18 rokov vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a VB, september 2011.

Why there is a need for Seresto®