Foresto® poskytuje psom a mačkám účinnú ochranu proti blchám a kliešťom

Psy

Účinnosť obojka Foresto® proti napadnutiu blchami a kliešťmi pri psoch sa v priebehu 8 mesiacov overovala v kontrolovaných klinických laboratórnych štúdiách v Nemecku, Írsku, USA a Juhoafrickej republike porovnávaním počtu bĺch (C. felis) 24 hodín a počtu kliešťov (I. ricinus, R. sanguineus, D. reticulatus) 48 hodín po opakovanej umelej infestácii pri psoch, ktoré mali nasadený obojok Foresto® (45 psov) a pri kontrolnej neliečenej skupine psov (45 psov).1

General efficacy

Mačky

Účinnosť obojka Foresto® proti napadnutiu blchami a kliešťmi pri mačkách sa v priebehu 8 mesiacov overovala v kontrolovaných klinických laboratórnych štúdiách v Nemecku, Írsku, USA a Juhoafrickej republike porovnávaním počtu bĺch (C. felis) 24 hodín a počtu kliešťov (I. ricinus) 48 hodín po opakovanej umelej infestácii pri mačkách, ktoré mali nasadený obojok Foresto® (38 mačiek) a pri kontrolnej neliečenej skupine mačiek (38 mačiek).1

General efficacy

 

 

1 Ďalšie údaje sú k dispozícii v materiáloch o produkte.