8. mesiac po aplikácii chráni Foresto® proti kliešťom lepšie než čerstvo aplikovaný spot-on

Dole uvedený graf ukazuje účinnosť obojka Foresto® (aplikácia v deň 0) proti kliešťom po uplynutí 8 mesiacov a porovnáva ju s účinnosťou obojka na báze deltametrínu (aplikácia v deň 0) a spot-onu obsahujúceho fipronil + metoprén (aplikácia na 161. deň).

Foresto® poskytuje nepretržitú ochranu proti kliešťom až 8 mesiacov

Efficacy against ticks

V rámci štúdie sa skúmali 4 skupiny po 8 psoch. Skupina 1 bola kontrolná skupina (neliečená), v skupine 2 boli psom nasadené obojky Foresto® v prvý deň štúdie (deň 0), v skupine 3 boli nasadené obojky na báze deltametrínu v prvý deň štúdie (deň 0) a skupina 4 bola liečená spot-onom obsahujúcim fipronil a metoprén od 161. dňa. Účinnosť sa merala porovnávaním počtu kliešťov objavených 48 hodín po opakovanej umelej infestácii každého psa 50 kliešťmi – pri liečených verzus neliečených psoch.*

* Ďalšie údaje sú k dispozícii v materiáloch o produkte.

 

“U nás na severovýchode Nemecka je ohnisko kliešťovej encefalitídy (endemický región výskytu kliešťovej encefalitídy). Na začiatku tejto štúdie som bol dosť skeptický, ale teraz môžem potvrdiť, že Foresto® je jediný prípravok, ktorý funguje úplne spoľahlivo.”

Dr. Claus Scheffler, veterinárny lekár, Laage, severovýchodné Nemecko, marec 2011.