Foresto® ponúka po mnohých mesiacoch porovnateľnú ochranu proti blchám ako čerstvo aplikovaný spot-on

Dole uvedený graf ukazuje účinnosť obojka Foresto® (aplikácia v deň 0) proti blchám v priebehu 8 mesiacov a porovnáva ju s obojkom na báze deltametrínu (aplikácia v deň 0) a so spot-onom obsahujúcim fipronil + metoprén (aplikácia na 161. deň).

Foresto® účinne chráni proti blchám

Efficacy against fleas

V komparatívnej štúdii bolo 32 psov rozdelených do 4 skupín. Skupina 1 bola kontrolná skupina (neliečená), v skupine 2 boli psom nasadené obojky Foresto® v prvý deň štúdie (deň 0), v skupine 3 boli nasadené obojky na báze deltametrínu v prvý deň štúdie (deň 0) a skupina 4 bola liečená spot-onom obsahujúcim fipronil a metoprén od 161. dňa. Účinnosť sa merala porovnávaním počtu bĺch objavených 24 hodín po opakovanej umelej infestácii každého psa 100 blchami – pri liečených verzus neliečených psoch.1

Účinnosť proti blchám nastupuje okamžite po nasadení obojka

 

“Zistil som, že obojok je veľmi účinný pri riešení zamorenia blchami aj pri mačkách, a to aj pri tých, ktoré mali až 180 bĺch.”

Dr. H. Pinsenschaum, veterinárny lekár, Münchsteinach, južné Nemecko, október 2011.

 

1Ďalšie údaje sú k dispozícii v materiáloch o produkte.