Dve účinné látky v obojku Foresto® majú synergický účinok

Foresto® obsahuje dve účinné látky:

Imidakloprid (10%)

Overená účinnosť proti dospelých blchám, ich larvám a švolám

Flumetrín (4,5%)

Overená účinnosť v odpudzovaní a hubení dospelých kliešťov, ich lariev a nýmf

Synergistic action

Podľa štúdií in vitro kombinácia imidaklopridu a flumetrínu pôsobí na hmyz synergicky2:

Synergistic action

 

2Ďalšie údaje sú k dispozícii v materiáloch o produkte.