Za vysokou účinnosťou obojka Foresto® stoja inovačné technológie

  • Jedinečná polymérová matrica je výsledkom rozsiahlych skúseností spoločnosti Bayer v oblasti výskumu materiálov, plodín a zdravotnej starostlivosti
  • Riadené uvoľňovanie dvoch preukázateľne účinných látok v malých dávkach

Ako funguje patentovaný mechanizmus riadeného uvoľňovania účinných látok


Pred nasadením obojka

Inovačná polymérová matrica uchováva účinné látky vnútri obojka
Z obojka sa neuvoľňujú účinné látky, kým ho zvieraťu nenasadíte

Začiatok aplikácie

Molekuly účinných látok migrujú, aby na povrchu obojka vytvorili mikrovrstvu
Migrácia je ukončená, len čo sa koncentrácia medzi matricou a povrchom vyrovná

Distribúcia účinných látok

Účinné látky sa prenášajú z obojka do lipidovej vrstvy kože a srsti
Neutrálne oleje pomáhajú účinným látkam prejsť do lipidovej vrstvy a rozšíriť sa v nej

Dlhodobé použitie

Účinné látky pokračujú v migrácii z matrice do lipidovej vrstvy podľa potreby
Optimálna ochrana proti parazitom (akaricídny/insekticídny účinok) trvá až 8 mesiacov – po celý čas sa uvoľňujú stále nízke dávky účinných látok


Pozrite sa, ako sa účinné látky uložené v obojku Foresto® postupne uvoľňujú. Táto animácia ukazuje, ako si molekula imidaklopridu (zobrazená zelenou farbou) v matrici razí cestu hore na povrch, aby sa dostala do lipidovej vrstvy kože zvieraťa.