Foresto® znižuje riziká chorôb prenášaných parazitmi psov a mačiek

Seresto® is highly effective at repelling ticks

  • Choroby prenášané vektormi (blchami a kliešťmi) sa na hostiteľa prenášajú pri cicaní
  • Ak sa choroby ako ehrlichióza, borelióza, babezióza a anaplazmóza neliečia, môžu ohroziť život zvieraťa
  • Tieto ochorenia sa môžu preniesť aj na človeka a spôsobiť tak vážne zdravotné problémy
  • Repelentné a hubiace účinky prípravku sú veľmi dôležité, pretože choroby sa môžu preniesť veľmi rýchlo
  • Foresto® hubí i odpudzuje (zabraňuje cicaniu) väčšinu kliešťov ešte pred tým, ako sa prisajú, čím znižuje riziko prenosu chorôb prenášaných parazitmi 

Po šiestich hodinách kontaktu sa pri psoch a mačkách začne

prejavovať repelentný účinok

Tick repellency in dogs and cats within 6 hours of contact

Dlhodobé kontrolované laboratórne štúdie potvrdili stálu repelentnú účinnosť obojka Foresto® proti kliešťom pri mačkách a psoch až počas 8 mesiacov. Aby bolo možné hodnotiť repelentnú účinnosť, boli liečené mačky a psy umelo infikované kliešťmi (na každé zviera bolo umelo nasadených 50 kliešťov). Hodnotenie účinnosti bolo založené na zistenom počte kliešťov pri liečenej verzus neliečenej (kontrolnej) skupine 6 hodín po infestácii.*

 

* Ďalšie údaje sú k dispozícii v materiáloch o produkte.