Imprint

Vydal
Bayer spol. s. r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

IČO: 35 759 143
DIČ: 2020253818
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 18413/B

Tel.: +421 2 592 13 351
Email: sk.veterina@bayer.com

 

© Copyright Bayer, spol. s r.o.